Desatero „Za lepší Hradec“

1. Za Hradec rozvíjející se

 • Přijmeme územní plán do roku 2025.
 • Dokážeme získat miliardy na rozvoj Hradce, připravíme projekty na čerpání prostředků Národního plánu obnovy (180 mld. Kč).
 • Revitalizujeme prostor městské památkové rezervace zahrnující Velké náměstí, Severní terasy, dopravní uzel Grand a křižovatku Mýtská.
 • Zrealizujeme co nejrychlejší rekonstrukci Benešovy třídy, případně jejích etap.
 • Kontinuálně budeme pracovat na přípravě rozvojové zóny Letiště.
 • Zrekonstruujeme veřejné prostranství mezi budovami Gayerových a Vrbenského kasáren.
 • Odhlučníme střelnici v Malšovicích.
 • Zrekonstruujeme dlouhodobě zanedbanou ulici Zámostí.
 • Zaměříme se na přípravu rekonstrukce ulice Vážní a dalších veřejných komunikací v průmyslově-skladovacích lokalitách.
 • Podpoříme rozvoj vnitrobloků jako komunitních udržitelných prostor.
 • Plně podpoříme výstavbu nového sídla Lesů ČR.
 • Získáme obrovský prostor Žižkových kasáren pro potřeby našeho města.

2. Za Hradec s kvalitní dopravou a parkováním

 • Dopravně zklidníme centrum města.
 • Vytvoříme systém městského parkování na území mimo ISP, včetně systému P+R.
 • Kritickou situaci u FN HK vyřešíme realizací liniového vícepodlažního parkovacího domu.
 • Postavíme parkovací dům Rožberk u polikliniky na Slezském Předměstí.
 • Zavedeme pěší zónu v ulici V Kopečku (s umožněním zásobování) a obousměrný provoz v ulici Mýtská.
 • Budeme podporovat vznik a rozvoj funkčního a vzájemně provázaného systému městských tras a komunikací pro cyklisty.
 • Budeme realizovat opravy chodníků, cyklostezek a další infrastruktury ve spolupráci s jednotlivými KMS.
 • Zaměříme se na budování klíčových cyklostezek a další infrastruktury (např. Bratří Štefanů, Jana Černého, Pouchovská, Na Plachtě, stezka Věkoše – letiště, Věkoše – Plácky, Plačice – Kukleny, cyklostezka a chodník v ulici Kladská).
 • Významné městské třídy (Gočárova, Pospíšilova, Karla IV.) upravíme tak, aby nebyly pouze „dopravními tepnami“, ale ulicemi s lidským měřítkem.
 • Zklidníme dopravní situaci kolem Duranu, zrekonstruujeme silnici Zborovská v úseku od zastávky MHD Podzámčí po odbočku na Roudničku, včetně řešení výjezdu z Penny a Stromovky.
 • Nastavíme efektivní podmínky pro zásobování města – podpoříme cargo depa a využití cargo kol.
 • Zajistíme bezpečné cesty dětí do škol, včetně městsky přívětivých dopravních opatření v jejich okolí pro zvýšení bezpečnosti dětí.

3. Za Hradec s komfortní městskou dopravou

 • MHD musí být první volbou Hradečáků.
 • Rozšíříme MHD do dalších částí města a posílíme linky do okrajových částí města.
 • Vybudujeme nové zastávky na potřebných místech (Zimní stadion/KÚ KHK, Husova, LTC a Multifunkční aréna).
 • MHD musí být vždy výhodnější než cesta autem.
 • Zavedeme roční jízdné za 100,- Kč pro všechny seniory od 65 let.
 • Zajistíme dopravu zdarma pro jeden doprovod dětí do 6 let.
 • V den domácího fotbalového/hokejového zápasu umožníme přepravu MHD pro držitele vstupenky zdarma -  zklidní se doprava nejen v okolí stadionů.
 • Posílíme noční MHD a zkrátíme jízdní dobu mezi jednotlivými částmi města díky „rozjezdům“ nočních linek ze zastávky Adalbertinum.  
 • Podpoříme integraci MHD a regionální dopravy IREDO.

4. Za Hradec s dostupným bydlením

 • Rozvineme systém dostupného bydlení, zejména formou družstevního či nájemního bydlení.
 • Maximálně urychlíme výstavbu bytů na městských pozemcích – zejména Severní zóna u Piletického potoka (1000 bytů).
 • Rozšíříme městský bytový fond a poskytování dostupného nájemního bydlení s městem určenou výší nájmu.
 • Vytipujeme lokality pro okamžité zahájení přípravy výstavby městského nájemního bydlení.
 • V oblasti vlastnického bydlení podpoříme zakládání bytových družstev s cílem výstavby levnějšího družstevního bydlení.
 • Prostředky vybrané z nájmu městských bytů budeme obratem reinvestovat do rozvoje městského bytového fondu.
 • Urychleně opravíme a připravíme k nastěhování všechny volné městské byty.

5. Za Hradec čistý, zelený a udržitelný

 • Zaměříme se na energetické úspory – nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje.
 • Přijmeme další opatření na snížení závislosti na fosilních palivech z Ruska.
 • Postavíme obnovitelné zdroje, především solární, na budovách města a městských společností.
 • Finančně pomůžeme občanům s přípravou a realizací vlastních obnovitelných zdrojů.
 • Podpoříme čistou mobilitu, především ve veřejné dopravě.
 • Tepelné hospodářství zůstane v majetku města. Cenu tepla a TUV musí mít město pod kontrolou.
 • Podpoříme další rozvoj efektivní recyklace a minimalizaci cestování odpadu. Výrazně zvýšíme počet hnědých kontejnerů na bioodpad.
 • Zaměříme se na ochranu vody a stávající zeleně ve městě.
 • Navýšíme množství stromů a podíl zelených ploch na území města. Každý rok vysadíme alespoň 1000 nových stromů.
 • Zaměříme se na vyváženou péči o městské lesy, včetně přiměřené podpory rekreačních aktivit.
 • Podpoříme rozvoj komunitních zahradních ploch.
 • Začneme efektivně nakládat s dešťovou vodou – aplikujeme prvky modrozelené infrastruktury, především zelené střechy, fasády a zasakovací plochy a jímací objekty.
 • Zrealizujeme projekt revitalizace Labského náhonu a vybraných nevhodně upravených vodních toků.
 • Vybudujeme zcela nové městské parky (např. Kukleny, Moravském Předměstí).
 • Zachováme unikátní Kaštanku.

6. Za Hradec přátelský dětem a rodinám

 • Navýšíme dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, ať už v rámci ZUŠ, DDM nebo podporou organizací a spolků.
 • Zrealizujeme projekt výstavby tělocvičny na ZŠ Svobodné Dvory.
 • Zrealizujeme projekt sportovní haly na ZŠ Štefcova.
 • Dokončíme rekonstrukci ZUŠ Střezina.
 • Finančně podpoříme mateřské školy s plnou výukou v angličtině.
 • Podpoříme projekt společných zahrádek v mateřských školách.
 • Zapojíme zástupce školních parlamentů do samosprávné skupiny, která bude partnerem pro město, s cílem dát žákům a studentům možnost spolurozhodování.
 • Zprostředkujeme pro zástupce školních parlamentů stáže v poslanecké sněmovně či senátu.
 • Pro rodinné mazlíčky zajistíme službu krematoria, včetně zvířecího urnového háje.

7. Za Hradec pro občany

 • Zaměříme se na digitalizaci agendy a umožníme občanům vyřizování jejich záležitostí prostřednictvím elektronických sítí.
 • Budeme intenzivně spolupracovat s poradními orgány (komise, výbory) s důrazem na komunikaci s komisemi místní samosprávy.
 • Primátor/ka bude mít pravidelné termíny „otevřených dveří“ pro obyvatele našeho města.
 • Zefektivníme řízení a jednání zastupitelstva města a celého úřadu.
 • Zrealizujeme pravidelné schůzky vedení města s předsedy KMS s cílem řešit problémy identifikované KMS.
 • Zajistíme efektivní komunikaci požadavků KMS směrem ke gestorům.
 • Zefektivníme personální politiku města a nábor nových zaměstnanců, zejména ve snaze řešit kritický nedostatek pracovníků na některých odborech.
 • Připravíme systém odměňování, který bude motivovat schopné zaměstnance.

8. Za Hradec plnohodnotného a bezpečného stáří

 • V Kuklenách postavíme dům pro seniory z dotačních peněz.
 • Zajistíme asistenční a odlehčovací služby pro seniory a hendikepované, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí.
 • Vytipujeme stavební pozemky na území města vhodné pro realizaci a stavbu dalších sociálních zařízení.
 • Budeme rozvíjet spolupráci seniorských center s místními školami s cílem zlepšení mezigenerační komunikace.
 • Podpoříme budování odpovídajícího a dostupného bydlení pro hendikepované.

9. Za Hradec kulturní a sportující

 • Vytipujeme ve spolupráci s komisemi místní samosprávy vhodná místa pro realizaci workoutových hřišť.
 • Zrealizujeme projekt pumptrackové trati.
 • Podpoříme výstavbu haly pro míčové sporty v areálu Univerzity Hradec Králové.
 • Započneme přípravu výstavby atletické haly.
 • Zastřešíme bazén na koupališti Flošna k celoročnímu využití.
 • Budeme podporovat a propagovat sportovní aktivity pro neorganizovanou veřejnost a rodiny s dětmi.
 • Otevřeme psí park jako prostor pro aktivní pohyb psů bez vodítka.
 • Podpoříme vznik regionálního art inkubátoru – platformy pro začínající umělce v Hradci Králové.
 • Budeme podporovat kulturní akce i živé a svobodné umění ve veřejném prostoru.
 • Ve vybraných městských částech podpoříme vznik komunitních center (např. Roudnička).
 • Vybudujeme kreativní centrum alternativní nezávislé kultury.
 • Poskytneme stabilní finanční a dotační podporu smysluplným kulturním projektům.
 • Připravíme a spustíme kvalitní a komplexní vícejazyčný turistický portál.
 • Rozvineme potřebnou infrastrukturu cestovního ruchu – např. cykloinfrastruktura (cykloparkování), úschovna zavazadel, informační systém o parkování pro turisty.
 • Eliminujeme vizuální smog ve městě.
 • Podpoříme společný projekt rekonstrukce Pajkrovy flošny.

10. Za Hradec vytvářející pracovní místa

 • Podpoříme další rozvoj hradeckého letiště a související průmyslovou zónu s důrazem na vznik nových pracovních příležitostí.
 • Ve spolupráci s krajem vybudujeme společné inovační centrum.
 • Podpoříme rozvoj „inovační zóny“ kolem areálu křižovatky Mileta (kampus UHK, UK, KIC, FN HK).
 • Intenzivně budeme spolupracovat s CzechInvestem a dalšími organizacemi podporujícími podnikatelský potenciál města.
 • Podpoříme podnikání odstraněním zbytečných bariér, otevřenou komunikací a respektováním potřeb živnostníků a místních podnikatelů.
 • Budeme pracovat na rozvoji brownfieldů a přeměně bývalých průmyslových areálů uvnitř města.

Kompletní volební program

koalice hdk a top 09 s podporou hradeckých patriotů a liberálně ekologické strany
1