Biomedicínské centrum na soutoku Labe a Orlice?

Pavlina Springerová | 20. 7. 2022

Proč bychom právě v Hradci nemohli vybudovat evropské biomedicínské centrum.

Proč bychom nemohli v budoucnu generovat ještě větší počet pracovních míst s výraznou přidanou hodnotou v oblasti biomedicíny a proč bychom nemohli intenzivněji lákat špičkové vědce z celého světa? Vždyť vstupní podmínky máme skutečně výborné, ačkoli některé věci je potřeba ještě zdokonalit.

Za prvé, v našem městě máme jedinečnou koncentraci vědecko-výzkumných institucí. Sídlí zde Univerzita Hradec Králové, která má ve svém středu Přírodovědeckou fakultu a Fakultu informatiky a managementu UHK, kde studenti studují perspektivní obory a oblasti jako je toxikologie, bioinformatika či znalostní management. V Hradci Králové má dvě své fakulty také Univerzita Karlova. Farmaceutická a lékařská fakulta spoluvytvářejí nesmírně kvalitní vzdělávací nabídku našeho města. Nelze zapomenout rovněž na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, která je napojena na rezort ministerstva obrany. Všechny tyto školy realizují velmi kvalitní výzkum zaměřený právě na oblast biomedicíny, farmakologie, civilizační choroby, onkologie, problematiku stárnutí či ochranu před účinky biologických a chemických zbraní.

Za druhé, kromě vysokých škol odvádí výbornou práci pro celý náš region Fakultní nemocnice Hradec Králové, která se nejenom komplexně stará o své pacienty, ale provádí také vědecko-výzkumnou činnost. V neposlední řadě možná ne všichni Hradečáci budou vědět, že u nás sídlí také pobočka Státního ústavu radiačních ochrany specializující se především na aplikovaný výzkum pro potřeby státu.

A za třetí, v Hradci Králové již léta fungují firmy, které zde realizují související medicínskou výrobu, jako je například firma ELLA-CS či Onivon. Pokud dokážeme podpořit rozvoj ideálních podmínek a synergií mezi veřejným a soukromým sektorem, pak není důvod, proč by se tato čistá výroba s vysokou přidanou hodnotou neměla dále rozšiřovat. Právě tak naše město vytvoří řadu nových a velmi kvalitních pracovních příležitostí a z Hradce Králové bude ta správná „mozkovna“.

Jak ale může město právě tento rozvoj podpořit? Město by mělo spoluvytvářet optimální podmínky pro růst inovačních a startupových projektů, pro inkubaci a zasídlování firem. Za ideální považuji propojení sil městských a krajských s cílem vytvořit silné inovační centrum, které v mnoha krajích tvoří pulsující středobod rozvoje. V neposlední řadě by město mělo rozvíjet infrastrukturu pro příchod talentovaných vědců i ze zahraničí. K tomu potřebujeme, aby zejména mladí vědci mohli přicházet i s rodinami, aby jejich děti mohly navštěvovat školy a školky, kde vyučovacím jazykem bude angličtina.

A kde všechny tyto progresivní aktivity můžeme rozvíjet? Středem všeho dění by mělo být nové moderní centrum města – biomedicínské centrum rozprostřené v bezprostřední blízkosti areálu Milety. Právě zde, kolem Milety, v brzké době vyroste kampus Univerzity Karlovy Mephared 2, projektuje se zbývající část kampusu UHK a očekáváme také další rozvoj areálu Fakultní nemocnice, včetně výstavby několika nových pavilonů.

koalice hdk a top 09 s podporou hradeckých patriotů a liberálně ekologické strany
4